LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

VĂN BẢN CẬP NHẬT

THÔNG TIN NỘI BỘ

GƯƠNG SÁNG QUANH TA

Chủ đề năm học 2023-2024 của ngành Giáo dục tỉnh Sóc Trăng

“Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.”