Kiểm Tra Công Nhận Trường THPT Nguyễn Khuyến Đạt Chuẩn Quốc Gia Mức Độ 1

Ngày 9 tháng 12 năm 2020, Đoàn kiểm tra công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia theo quyết định số 1578/QĐ-SGDĐT ngày 30/9/2020 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Đoàn kiểm tra công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học do ông Châu Tuấn Hồng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tại trường THPT Nguyễn Khuyến

Đến tham dự với buổi kiểm tra của đoàn có ông Trần Trí Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu; bà Phạm Thị Cẩm Tú, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Vĩnh Châu.

Sau khi nghe lãnh đạo nhà trường báo cáo quá trình xây dựng trường THPT Nguyễn Khuyến đạt chuẩn quốc gia, Đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế 5 tiêu chuẩn theo Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Kết quả Đoàn kiểm tra đã thống nhất đề nghị UBND tỉnh xem xét công nhận trường THPT Nguyễn Khuyến đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

 

 

Nguồn: Sở GDĐT