CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC CÔNG DÂN

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC CÔNG DÂN
Ngày 26 tháng 10 năm 2018 cô Đoàn Hồng Diệp thay bộ môn Giáo Dục Công Dân thực hiện một tiết dạy chuyên đề tại lớp 11A8. Nội dung chuyên đề về cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa. Sau đây là một số hình ảnh trong tiết dạy.

Học sinh trả lời câu hỏi của giáo viên

Giáo viên cho lớp hoạt động nhóm và quan sát học sinh làm việc

 

Học sinh làm việc nhóm

Học sinh hoạt động nhóm

 

Giáo viên dự giờ

 

Giáo viên nhận xét kết quả thảo luận của 4 nhóm

Giáo viên đưa ra câu hỏi cũng cố bài

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Ngọc Quyền