Trang nhất » Thông Tin Nhà Trường » Chi Bộ

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 8


Hôm nayHôm nay : 1729

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 8113

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5694798

Các Trang Thông Dụng

Trang Chủ
Thống Kê
Trường Học Trực Tuyến
Thời Khóa Biểu
Website cũ
Bộ Giáo Dục
violympic
IOE
Mail Sở

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHI BỘ TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN NHIỆM KỲ 2015-2020

Thứ sáu - 04/08/2017 22:54
QUY CHẾ  LÀM VIỆC CỦA CHI BỘ TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN  NHIỆM KỲ 2015-2020

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHI BỘ TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN NHIỆM KỲ 2015-2020

ĐẢNG BỘ THỊ XÃ VĨNH CHÂU                                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
    CHI BỘ TRƯỜNG THPT
        NGUYỄN KHUYẾN
        Số:   42   /QC-CB                                                   Vĩnh Châu, ngày 12  tháng 9 năm 2016
 
 
QUY CHẾ
 LÀM VIỆC CỦA CHI BỘ TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN
 NHIỆM KỲ 2015-2020
 
Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam;
Căn cứ vào nhiệm vụ chính trị của Chi bộ THPT Nguyễn Khuyến nhiệm kỳ 2015-2020;
Nay Chi bộ trường THPT Nguyễn Khuyến ban hành Quy chế làm việc của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020 với nội dung như sau:
CHƯƠNG I : NHỮNG NGUYÊN TẮC CHUNG
Điều 1: Chi bộ trường THPT Nguyễn Khuyến thực hiện vai trò lãnh đạo tuyệt đối toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, văn hoá, tổ chức và công tác xây dựng Đảng, đồng thời thực hiện đầy đủ các nguyên tắc của Đảng.
a/ Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách.
b/ Bảo đảm cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, CBCCVC làm chủ, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, Chi bộ không bao biện công tác chính quyền và ngược lại chính quyền không ủy lại Chi bộ hoặc xem nhẹ công tác Đảng, công tác quần chúng.
c/ Bảo đảm phát huy trí tuệ của đảng viên trong Chi bộ, tập thể thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và pháp luật Nhà nước đạt hiệu quả cao nhất và xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh.
CHƯƠNG II :TRÁCH NHIỆM QUYỀN HẠN CỦA CHI BỘ
A/ Trách nhiệm và quyền hạn của Chi bộ:
Điều 2: Chi bộ có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên thực hiện thắng lợi các Nghị quyết, Chỉ thị của các cấp và Nghị quyết Đảng bộ, Chi bộ trong nhiệm kỳ.
Điều 3: Chi bộ có trách nhiệm quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng trong đảng viên và thông qua các tổ chức Chi bộ, đoàn thể nhà trường, nhằm cụ thể hóa đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước thực hiện một cách có hiệu quả.
Điều 4: Hoạt động Chi bộ lấy nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và những qui định của Đảng đi đến thực hiện những nội dung sau:
a/ Quán triệt các Chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và dựa trên cơ sở văn bản cấp trên đề ra nhằm cụ thể hóa việc thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ.
b/ Tổ chức thực hiện Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 hàng năm; quý; tháng, Chi bộ có chương trình, nội dung công tác cụ thể để thực hiện Nghị quyết cho phù hợp với thời gian và nhiệm vụ được giao.
c/ Tổng kết rút kinh nghiệm những vấn đề quan trọng trong công tác lãnh đạo của Chi bộ, đề nghị với cấp trên các vấn đề thuộc về chủ trương, chính sách để cấp trên nghiên cứu, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế ở cơ sở.
d/ Chi bộ có nhiệm vụ đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch, Nghị quyết đề ra của Chi bộ và kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, đề nghị cấp trên có thẩm quyền kỷ luật và khen thưởng kịp thời.
e/ Xét đề nghị phát triển đảng viên mới, chuyển chính thức đảng viên theo Điều lệ Đảng quy định.
B/ Trách mhiệm quyền hạn của Bí thư và phó bí thư Chi bộ:
Điều 5: Đối với đồng chí Bí thư Chi bộ: là người chủ trì chịu trách nhiệm chung công việc của Chi bộ, đồng thời trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ và công tác chính trị, tư tưởng trong Chi bộ có nhiệm vụ sau:
a/ Nắm vững đường lối chủ trương của Đảng, các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên để quán triệt trong đảng viên của Chi bộ và giải quyết công việc được kịp thời.
b/ Nghiên cứu những vấn đề nội dung phát triển nhà trường, công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng phụ trách chung và có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường hàng năm và nhiệm kỳ 2015-2020.
c/ Chủ trì các kỳ họp của Chi bộ, tổng kết và có kết luận. Triệu tập các cuộc họp đột xuất với những nội dung quan trọng và cấp bách.
Điều 6: Đồng chí Phó bí thư Chi bộ có nhiệm vụ sau: Thay mặt đồng chí Bí thư giải quyết những công việc khi đồng chí Bí thư đi vắng. Trực tiếp phụ trách công tác kiểm tra giám sát, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, cùng với đồng chí Bí thư điều hành hoạt động Chi bộ, giải quyết công việc hàng ngày và những công việc do đồng chí Bí thư uỷ nhiệm. Phụ trách hoạt động chuyên môn nhà trường.
C/ Quyền hạn và trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên:
Điều 7: Phụ trách những công việc do đồng chí Bí thư Chi bộ phân công, chịu trách nhiệm trước đồng chi Bí thư và Chi bộ về kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công.
D/ Quyền hạn và trách nhiệm của đảng viên :
Điều 8: Quyền hạn trách nhiệm của đảng viên trong Chi bộ như sau :
a/ Mỗi đồng chí đảng viên chấp hành nghiêm túc Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và pháp luật Nhà nước.
b/ Đảng viên tham gia xây dựng nội dung, thảo luận và biểu quyết công việc của Chi bộ, thiểu số phục tùng đa số và bảo lưu ý kiến theo quy định Điều lệ Đảng.
c/ Mỗi đồng chí đảng viên được phân công phụ trách từng lĩnh vực, chịu trách nhiệm trước Chi bộ nhiệm vụ được giao, từng đồng chí chủ động đề xuất ý kiến của mình thuộc công việc mình phụ trách để tập thể Chi bộ tham gia quyết định.
CHƯƠNG III: SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ ĐỐI CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ NHÀ TRƯỜNG
Điều 9:
a/ Chi bộ thể hiện vai trò lãnh đạo của mình thông qua các tổ chức đoàn thể nhà trường, có trách nhiệm cụ thể hoá Nghị quyết của Chi bộ hoàn thành nhiệm công tác tổ chức mình.
b/ Tổ chức tập hợp CBCCVC nhà trường có trách nhiệm cụ thể hoá các Chỉ thị, Nghị quyết của Chi bộ, của Đảng cũng như chủ trương, pháp luật Nhà nước được chuyển tải đến CBCCVC, vận động đảng viên, quần chúng hiểu biết và tự nguyện thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước một cách có hiệu quả.
c/ Đồng thời phản ảnh cho Đảng những tâm tư, nguyện vọng, đề nghị chính đáng của đảng viên, quần chúng cho Chi bộ xem xét và tham gia công tác xây dựng Đảng.
d/ Chịu sự lãnh đạo của Chi bộ một cách tuyệt đối, đồng thời phải phát huy tính độc lập của đoàn thể và chịu trách nhiệm phần việc của tổ chức đoàn thể mình phụ trách.
CHƯƠNG V : PHƯƠNG PHÁP CÔNG TÁC VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC
Điều 10: Bí thư và phó bí thư chịu trách nhiệm :
- Đôn đốc kiểm tra việc chấp hành các Chỉ thị, Nghị quyết đối với đảng viên, kịp thời uốn nắn những sai sót lệch lạc và thông tin cho Đảng Bộ, Chi bộ những vấn đề cần thiết.
- Xây dựng nội dung công tác cho các kỳ họp, và Đại hội hết nhiệm kỳ.
- Chủ động phối hợp các tổ chức và chính quyền nhà trường đề ra lịch công tác, có kế hoạch công tác tháng, quý và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm.
- Nắm bắt kịp thời những phản ảnh, đề xuất những ý kiến của đảng viên, các ban ngành trong và ngoài nhà trường, để Chi bộ có hướng lãnh đạo xử lý kịp thời.
- Có trách nhiệm kiểm tra việc thu đảng phí và nộp đảng phí lên cấp trên đúng theo qui định Điều lệ Đảng và thực hiện công tác tài chính của Đảng.
- Phân công đảng viên ghi biên bản mỗi cuộc họp, các cuộc sinh hoạt và Đại hội - Có nhiệm vụ lưu trữ hồ sơ, công văn đến đi và các báo cáo của các ban, ngành đoàn thể .
- Hàng tháng cấp ủy họp 1 lần vào thứ 6 của tuần cuối trong tháng để đánh giá công tác và xây dựng chương trình công tác trong tháng trước khi tổ chức họp định kỳ hay đột xuất của Chi bộ.
Điều 11: Đối với Chi bộ.
- Mỗi tháng họp 1 lần định kỳ vào ngày chủ nhật cuối cùng của tháng, nếu có vấn đề đột xuất sẽ triệu tập họp Chi bộ bất thường .
- Nội dung họp Chi bộ do Bí thư chủ trì và báo cáo đầy đủ tình hình chung của Chi bộ, quá trình thực hiện nhiệm vụ Chi bộ trên từng lĩnh vực và thời gian đã thực hiện, đảng viên tham gia đề xuất từng sự việc để Chi bộ quyết định từng nội dung công việc..
Điều 12: Chế độ bảo mật.
Để đảm bảo cơ mật, hầu hết các tài liệu mật, nội dung mật đưa ra trong cuộc họp Chi bộ, các đảng viên dự họp đều đảm bảo đúng chế độ bảo mật, không được phát tán và thông tin ra ngoài, quản lý và lưu trữ hồ sơ theo chế độ mật của từng loại văn bản và nội dung đó.
Điều 13: Chế độ kiểm tra.
Chi bộ có kế hoạch thực hiện chế độ kiểm tra theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của UBKT Đảng cấp trên. Khi cần thiết Chi bộ tiến hành họp kiểm tra theo đề xuất cấp trên.
Điều 14: Chế độ phê bình và tự phê bình.
Từng đồng chí đảng viên trong Chi bộ sinh hoạt tự kiểm điểm hàng năm theo qui định chung. Ngoài ra còn thực hiện công tác kiểm tra Đảng viên chấp hành theo qui định của Điều lệ Đảng.
Điều 15: Giải quyết thư khiếu nại tố cáo.
Khi nhận thư khiếu nại tố cáo của tổ chức, cá nhân gởi đến Chi bộ. Bí thư và phó bí thư nhận thư phân loại nếu không thuộc phạm vi của Chi bộ thì lưu chuyển đến BGH nhà trường có chức năng giải quyết theo luật khiếu tố, khiếu nại của công dân, nếu trường hợp thuộc Chi bộ thì có xác minh làm rõ trả lời theo Điều lệ Đảng và pháp luật Nhà nước.
Điều 16: Chế độ thông tin.
1/ Chi bộ có trách nhiệm báo cáo với Đảng bộ định kỳ hàng tháng, quý, năm về tình hình thực hiện công tác của Chi bộ mình trong tháng, quý, năm. Báo cáo bằng văn bản về Đảng bộ.
2/ Tổng kết năm, kết thúc nhiệm kỳ, Chi bộ đối chiếu số liệu, các chỉ tiêu được đánh giá mức độ hoàn thành công việc của Chi bộ báo cáo số liệu cho Đảng bộ xem xét quyết định việc đánh giá báo cáo tổng kết công tác của Chi bộ.
3/ Chi bộ nhận báo cáo và thông tin cấp trên có trách nhiệm cung cấp các thông tin và sao gởi các văn bản theo nội dung của từng loại văn bản đến đảng viên trong Chi bộ
Điều 17: Khen thưởng và kỷ luật.
1/ Đề nghị cấp trên khen thưởng đối với cá nhân đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm, chế độ khen thưởng theo quy định cấp trên .
2/ Đề nghị cấp trên kỷ luật đối với cá nhân qui phạm các quy định của Đảng và Điều lệ Đảng, tuỳ theo mức độ qui phạm cấp thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của Điều lệ Đảng.
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 18: Thực hiện quy chế.
1/ Quy chế này được thông qua Chi bộ sau khi thống nhất được xem Quy chế hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020.
2/ Mỗi cá nhân đảng viên có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.
3/ Quá trình thực hiện Quy chế, nếu có vấn đề nào chưa phù hợp thì kịp thời phản ảnh Chi bộ có kế hoạch tổng hợp, hằng năm tổ chức sơ kết việc thực hiện Quy chế và có điều chỉnh bổ sung cho phù hợp.
4/ Quy chế này có hiệu lực từ khi ban hành cho đến hết nhiệm kỳ Chi bộ 2015-2020.


                                                                                            BÍ THƯ CHI BỘ
Nơi nhận:
- Đảng bộ Thị xã vĩnh Châu ( Ban Tổ chức);
- Lưu: Vp.                                                                            
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu về Trường THPT Nguyễn Khuyến

Trường THPT Nguyễn Khuyến (ảnh) Địa chỉ: Nguyễn Huệ, Khóm 1, Phường 1, TX. Vĩnh ChâuSố điện thoại: 02993 861 143Email: thptnguyenkhuyen@soctrang.edu.vnWeb site: thptnguyenkhuyen.edu.vn____________________________________________Hiệu Trưởng: Phạm Thị Cẩm Tú- SĐT: 098 2 691...

Thành Viên Đăng Bài

Các Trang Thông Dụng

Thủ tục hành chánh
Cải cách hành chính
Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào
Một thời để nhớ
Trắc nghiệm Online
Video Nguyễn Khuyến
Tỉnh Đoàn Sóc Trăng
Biển Đảo

Đăng nhập thành viên