Trang nhất » Giới thiệu

Giới thiệu về Trường THPT Nguyễn Khuyến

Trường THPT Nguyễn Khuyến (ảnh) Địa chỉ: Nguyễn Huệ, Khóm 1, Phường 1, TX. Vĩnh Châu
Số điện thoại: 02993 861 143
Email: thptnguyenkhuyen@soctrang.edu.vn
Web site: thptnguyenkhuyen.edu.vn
____________________________________________
Hiệu Trưởng: Lâm Tuyên
- SĐT: 0394829295
- Email: ht.thptnguyenkhuyen@soctrang.edu.vn
____________________________________________

Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Chiến 
- SĐT: 091 8 259 814

- Email: nguyenchien.c3nk@soctrang.edu.vn
____________________________________________
Phó Hiệu trưởng: Mai Thị Minh
- SĐT:  035 5920135
- Email: maithiminh.c3nk@soctrang.edu.vn
____________________________________________

Vài nét về trường: 
- Số lớp: 26
- Số học sinh: 999
- Số Giáo viên: 56
- Số nhân viên: 5
 

Các Trang Thông Dụng

Thủ tục hành chánh
Cải cách hành chính
Một thời để nhớ
Video Nguyễn Khuyến
Tỉnh Đoàn Sóc Trăng
Biển Đảo

Đăng nhập thành viên